MINH NGHĩa

MINH NGHĩa

Nguyễn Văn Nghĩa

Bút danh: Minh Nghĩa

Sinh ngày: 18/01/1969

Trú quán: Thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

Địa chỉ: Số 662, tổ 4, khu 6, phường Hà Tu, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh.