MAI THANH TỊNH

MAI THANH TỊNH

Mai Thanh Tịnh

Sinh 1954
Quê: Nga Hải, Nga Sơn, Thanh Hóa
Điện thoại: 01652868295
Học viên lớp Y tá Quân  y Cự Nẫm, Quảng Bình 1972

Đội Điều trị 26, Khương Hà, Bố Trạch, Quảng Bình

Tiểu đoàn Quân Y Sư 571 Quảng Trị

Thành viên câu lạc bộ Thơ

Giáo viên cấp T.H.C.S đã nghỉ hưu

Cựu chiến binh: Thanh Xuân Trung - Quận Thanh Xuân - Hà Nội