LÝ THỊ MINH TÂM

LÝ THỊ MINH TÂM

Bút danh: Hồng Tâm
Ngày sinh: 15/11/1980
Địa chỉ: số nhà 46 ấp Rừng Dầu, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh
Hội Văn học nghệ thuật huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh

Email: lyminhly456@gmail.com