LƯƠNG DUYÊN THẮNG

LƯƠNG DUYÊN THẮNG
Sinh ngày :  05-11-1966.
Quê quán: Hồng Việt -  Đông Hưng - Thái Bình
Nghề nghiệp: Bác sĩ  nhi khoa;
Hiện công tác tại Vạn Ninh, Khánh Hoà
Tác phẩm đã xuất bản :
Ngồi nghe gió hát - thơ NXB hội nhà văn 2014
Tìm lại ngày xưa -Thơ NXB hội nhà văn 2014
Email: thangsalung@gmail.com
Số ĐT: 0913417343