LÊ VĂN THUẬN

LÊ VĂN THUẬN
Hội viên Hội VHNT Quảng Ngãi.
Địa chỉ: Trường THCS Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.
Tel. 0977896005
Giải thưởng
Giải C Tác phẩm VHNT năm 2011-2012 của Hội VHNT Quảng Ngãi.