LÊ VẠN QUỲNH

LÊ VẠN QUỲNH

Nhà giáo Ưu tú Lê Vạn Quỳnh

Quê ở xã Quảng Hùng - Quảng Xương  - Thanh Hóa.

Đã dạy môn Hóa học tại các trường: THPT Tĩnh Gia I - Thanh Hóa, THPT chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa.

Đt: 0913306725;
Email: lequynh_lamson@yahoo.com
Tác phẩm đã xuất bản:
Với nhà thơ Văn Đắc trò chuyện 365, Nxb Văn học, HN - 2015;
Lan man xê dịch, Nhà xuất bản Hội Nhà văn, HN – 2015.