LÊ VĂN HỘ

LÊ VĂN HỘ

Sinh năm 1938;

Cựu chiến binh, Binh chủng Đặc công;

Cán bộ hưu trí ngành Giáo dục;

Địa chỉ: Thôn Đông Hạ, xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội;

Điện thoại: 01633663898