LÊ HƯNG TIẾN

LÊ HƯNG TIẾN

Nhà văn - Nhạc sĩ Lê Hưng Tiến

Sinh năm 31-5-1981;

Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam;

Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam;

Hiện đang giảng dạy tại Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận.

Đã xuất bản:

- Xanh mãi cây đời (nhạc), Nxb Thuận Hóa, 2001.

- Đề tặng một giấc mơ (nhạc), Hội VHNT Ninh Thuận xuất bản, 2005.

- Chân dung ảo (thơ), Nxb Hội Nhà Văn, 2007.

- Ễn lên đêm (trường ca), Nxb Hội Nhà Văn, 2011.