LÊ HUY TOÀN

LÊ HUY TOÀN
Năm sinh: 1951
Sỹ quan quân đội nghỉ hưu
Quê quán: Kim Đường, Ứng Hòa, Hà Nội
Hiện ở: Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội
ĐT: 01684519769
Email: lehuytoan.51@gmail.com

- Đã xuất bản 2 tập thơ (NXB Hội Nhà văn và NXB Văn học)
- Có thơ in ở nhiều tuyển tập và sách báo trung ương, địa phương
- Tham gia viết và biên soạn 8 tập lịch sử, kí sự, hồi kí (NXB Quân đội)
- Giải A thơ Hội diễn Văn nghệ Toàn quân 1979