LÂM BẰNG

LÂM BẰNG

Tên thật là BÙI LÂM BẰNG

Bút danh: LÂM BẰNG
Quê quán: Làng Xuân Áng, xã Hà Bình, huyện Hà Trung, Thanh Hóa.
Trưởng phòng Trị sự, Biên tập viên, tạp chí Văn nghệ Xứ Thanh
Phó trưởng ban Thơ - Hội Văn học nghệ thuật Thanh Hóa
Chi hội trưởng Chi hội nhà báo tạp chí Văn nghệ Xứ Thanh
Hội viên Hội nhà báo Việt Nam
Hội viên Hội Văn học nghệ thuật Thanh Hóa.
Huy chương Vì sự nghiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam.
Huy chương Vì sự nghiệp Báo chí Việt Nam
Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tuyên giáo Việt Nam
GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC:
- Giải thưởng cuộc thi truyện ngắn Hội Văn nghệ Vũng Tầu (1993)
- Giải thưởng thơ Cuối thế kỷ (tạp chí Xứ Thanh năm 1999)
- Giải thưởng cuộc thi Thơ Bác Hồ của chúng ta (Báo Văn nghệ trẻ, Hội nhà văn Việt Nam, 2004-2005)
- Giải thưởng VHNT Lê Thánh Tông (tập thơ Giọt nắng, 2006)
- Giải thưởng VHNT Lê Thánh Tông (tập ký Đất và người, 2007)
- Giải thưởng VHNT Lê Thánh Tông (trường ca Đò Lèn, 2010)
- Giải thưởng cuộc thi viết truyện tranh (NXB Giáo dục, đợt I-2007; đợt II-2010)
GIẢI THƯỞNG BÁO CHÍ : 18 Giải
TÁC PHẨM:
- Nắng sân trường (tập thơ in chung, Nxb Thanh Hóa-2004)
- Giọt nắng (tập thơ, Nxb Thanh Hóa-2005)
- Quê tôi Hà Bình (Bút ký - Hội VHNT Thanh Hóa-2005)
- Đất và Người (Tập ký, Nxb Văn học-2006)
- Trạng nguyên nhỏ tuổi (truyện tranh, Nxb Giáo dục, 2007- Tái bản song ngữ Việt-Anh, 2008)
- Chiến lũy Ba Đình (truyện tranh, Nxb Giáodục, 2008-tái bản 2009)
- Đò Lèn (trường ca, NXB Hội Nhà văn, 2010)
- Đi ở học thành tài (truyện tranh, Nxb Kim đồng, 2013, tái bản 2014)
- Mưa dắt ngang chiều (tập thơ, Nxb Hội Nhà văn, 2014)