KHÁNH LY

KHÁNH LY

Tên thật Vũ Thị Tươi

Sinh ngày 27/8/1983

Sinh quán: Bình Giang, Hải Dương

Hiện ở Đông Triều, Quảng Ninh

Đã xuất bản tập thơ Miền Nhớ