KHẢI HƯNG

KHẢI HƯNG
Nhà thơ Khải Hưng
Tên thật: Nguyễn Khải Hưng
Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội
Địa chỉ: Làng cổ Đường Lâm- TX Sơn Tây- Hà Nội
ĐT: 0972 153 263
Email: manhhung020381@gmaj.com
Nhà báo, là thương binh nặng hạng 1/4
Đã xuất bản:
Hoa Chiêng chiếng - Tập thơ - Hội VHNT Hà Tây - 1998
Lời ru đêm - Tập thơ - NXB Hội nhà văn - 2005
Tiếng chim gọi sáng - NXB Hội nhà văn - 2008
Bông tai chưa hái - NXB Hội nhà văn - 2010