HẢI MINH

HẢI MINH

Hải Minh

Tên thật: Hoàng Thăng Ngói

Phường Trung Sơn, thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa.
Hội viên Hội VHNT Thanh Hóa.
Đã xuất bản 2 tập thơ:
Đò ơi! (In chung, NXB Thanh Hóa);
Thơ Hải Minh (NXB Thanh Hóa)
Sắp xuất bản: Tiếng cười sang trọng (Thơ.Nxb Hội Nhà văn, 2015)
Làm thơ khá sớm, trong đội hình thơ chống Mỹ của Thanh Hóa, nay Hải Minh vẫn tiếp tục song hành với thơ. Dù cùng một chất thơ bộc trực, gân guốc, mạnh mẽ của con người vùng biển nhưng giai đoạn trước, thơ Hải Minh thiên về tự sự theo xu thế chung; sau 1975, thơ anh rõ nét dần sự ngẫm ngợi những vấn đề quan thiết, bao trùm cuả đời sống xã hội mà anh là một thành viên trong cuộc.