HOÀNG XUÂN ĐỔNG

HOÀNG XUÂN ĐỔNG
Sinh năm 1945
Địa chỉ: 31/8 đường Đỗ Hành, phường Đông Sơn, tp Thanh Hóa
Điện thoại: 01246310545
Giáo viên trường CĐSP Thanh Hóa
Sĩ quan Quân đội NDVN