HOÀNG VĂN NĂM

HOÀNG VĂN NĂM
Bút Danh: Sơn Hoàng
Sinh năm: 1960
Phó chủ nhiệm Trung Tâm VHNT Thăng Long Văn Hiến, chi nhánh Quận Bắc Từ Liêm
Ủy viên Hội đồng tuyển chọn thơ Hà Nội
Quê: Hồng Quang, Ứng Hòa, Hà Nội
Địa chỉ: P304/A5/ngõ 28/Đường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội
ĐT: 01692030808;
0912633423
Tác phẩm đã in chung
-         Thơ Say (Thành Đoàn thành phố HCM)
-         Hương Đất Việt (NXB Lao Động)
-         Hương Sắc Từ Liêm (NXB Hội Nhà Văn Việt Nam)
-         Trường Xuân (NXB Văn Hóa Thông Tin)
-         Người yêu thơ (NXB Lao động)
-         Thơ Hà Nội  (NXB Hội Nhà Văn Việt Nam)
-         Quê Hương (NXB Thế giới )
-         Thơ Hà Đông (NXB Hội nhà văn)
-         Bắc Từ Liêm thơ (NXB Hội Nhà Văn)
Tác phẩm đã in riêng
-         Tình Em  (NXB Hội Nhà Văn Việt Nam)