HOÀNG VĂN LUẬN

HOÀNG VĂN LUẬN
Bút danh Hoàng Thảo Chi
Sinh năm 1952
Quê quán: Bói Trung, Mỹ Thịnh, Mỹ Lộc, Nam Định.
1972 Tốt nghiệp trường Sân khấu Việt Nam
1977 - 1980 Học Văn Hóa tại trường đại học VĂN HÓA HÀ NỘI.
1981- 1985 Học tại trường ĐH tổng hợp MATXCOVA và trường Đại học quốc gia VĂN HÓA tại thành phố Kharcov - Ucraina