HOÀNG NAM VIỆT

HOÀNG NAM VIỆT
Sinh năm 1939. Tel. 0164 8912 535
Nhiều năm công tác tại Liên hợp Dệt Nam Định
25A, ngõ 49, Vân Hồ 2, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hội viên CLB Thơ Việt Nam
Hội viên CLB Thơ Hương Việt
Hội viên CLB Thơ quận Hai Bà Trưng
Hội viên Thi Đàn Việt Nam

Đã xuất bản: Vần thơ cuộc đời - 2012