DƯƠNG VĂN LƯỢNG

DƯƠNG VĂN LƯỢNG

Dương Văn Lượng

CCB; Đại tá, Tiến sỹ Triết học, Viện KHXHNVQS Bộ Quốc phòng.

Sinh: 6/1/1951;

Quê: Xuân Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình.

Địa chỉ: 806 C6 KI, Tổ 12 Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

ĐT: 0934396969

Đã xuất bản:
-Tập thơ: “KHOẢNG LẶNG” NXB Hội nhà văn 11/2017
-Có thơ đăng trên các báo Văn nghệ; Tạp chí Tản Viên Sơn; Tạp chí Văn nghệ quân đội; Báo Quảng Bình; Báo CCB;
-Có thơ in chung trên: Văn hóa Việt, Thơ Hà Nội, Thăng Long Văn Việt...