DƯƠNG QUỐC VIỆT

DƯƠNG QUỐC VIỆT
PGS. TS. Dương Quốc Việt
Trưởng Bộ môn Đại số - Khoa Toán Tin
Nhà C, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Email vietdq@hnue.edu.vn