CHU VĂN KENG

CHU VĂN KENG

Chu Văn Keng

Quê quán: Ứng Hòa, Hà Tây
Hiện định cư tại Berlin CHLB Đức
Đã có thơ in chung:
- THƠ BẠN THƠ 3 (Nxb Văn học 2013)
- VĂN MINH SÔNG HỒNG (Nxb Lao Động 2013)
- GIAI ĐIỆU TÌNH QUÊ (Nxb Văn học 2014)
- Thơ Việt ở Đức (Nxb VIPEN 2013)
- Có một số thơ đã đăng trên các trang mạng