CHỬ THU HẰNG

CHỬ THU HẰNG

Chử Thu Hằng

 

  • Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội
  • Chủ biên TÁC PHẨM MỚI
  • Đại diện Quỹ hỗ trợ Văn chương & Cuộc sống
  • BTV thường trực của website lucbat.vn
  • Điện thoại: 01663332171
  • Email: trangthuquyenru@gmail.com
  • Website: http://chuthuhang.net/

 

 

Tác phẩm đã xuất bản

1. Hồn phố (Tản văn. Nxb. Hội Nhà văn – 2011)

2. Khoảng trời hoa nắng (Thơ. Nxb. Hội Nhà văn – 2011)

3. Cõi riêng (Thơ. Nxb. Hội Nhà văn – 2012)

4. Nhớ một thuở Viêng Chăn (Bút kí tư liệu. Nxb. Thời đại - 2013)

5. Lạc mình trong Phố (Thơ. Nxb. Hội Nhà văn - 2016)

6. Những mùa Phố gieo Tôi (Thơ. Nxb. Hội Nhà văn - 2018)

7. Sau những trang thơ (Phê bình và Giới thiệu Thơ. Nxb. Hội Nhà văn - 2018)