BÙI THỊ SƠN

BÙI THỊ SƠN
BÙI THỊ SƠN
Bút danh: Hoài Giang, Thy Sơn, Nhật Lệ.
Sinh năm 1957
Quê quán: Hải Dương
Cử nhân Văn khoa
Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lai Châu
Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Các Dân tộc Thiểu số Việt Nam
Hội viên CLB  Thơ Việt Nam
Hiện sinh sống và viết  tại Thành phố Lai Châu.
Điện thoại: 0944 064 954
Địa chỉ: Bùi Thị  Sơn, hòm thư 19, Bưu điện Đoàn Kết, Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.
TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN:
*In chung:
- Đếm tuổi mùa đông, thơ, NXB Văn hóa Dân tộc, 2010
- Truyện ngắn đặc sắc, NXB Thời đại, 2010
- Bích Câu Thơ 2, NXB Hội Nhà văn, 2012
- Thơ – Bạn thơ 2- NXB Văn học, 2013
- Văn- Bạn văn 2- NXB Văn học, 2013
- Sìn Hồ dấu yêu- tập truyện và ký- NXB Hội Nhà văn, 2013
*In  riêng:
-      Trăng và lục bát, Thơ, NXB Văn hóa Dân tộc, 2011
-      Trai Rừng, Thơ, NXB Văn hóa Thông tin, 2011
-      Dưới chân núi Đá Ô, tập truyện ngắn, NXB Hội Nhà văn, 2012

 

-      Tình Internet, Thơ, NXB Văn học, 2013.