BÙI THẢO

BÙI THẢO

Bùi Thảo

Email: mrbuithao2@gmail.com

Hiện đang sống và làm việc tại bang Minnesota, Hoa Kỳ trên 40 năm.

Là tác giả có trên 100 bài phổ nhạc.