BÙI THẮNG

BÙI THẮNG
BÙI THẮNG
Nơi sinh: Vạn Ninh, Móng Cái, Quảng Ninh.
Hội viên CLB Thơ Vạn Ninh-TP Móng Cái
Hội viên Hội VHNT TP Móng Cái-Quảng Ninh
Hiện định cư tại: Hoa kỳ.
Địa chỉ: 56 Goldie ST; ReVeRe: MA 02151 USA
Đã xuất bản: NHỚ ĐÒ CHIỀU-Tập thơ-NXB Văn Học 2011
Sắp xuất bản: BÊN TRỜI THƯƠNG NHỚ-Tập thơ
TỰ BẠCH: Tình yêu: đấng sinh thành, người thân ruột rà máu mủ, đất đai, bờ cõi là tình yêu Quê Hương, Tổ Quốc! Mỗi người có một tiếng nói, một cách thể hiện riêng!
Với tôi, xin được nói bằng Thơ! Mỗi bài thơ là một tấc lòng!
Đấy là tiếng của lòng tôi trong tập thơ này: Bên trời thương nhớ hay chính là Hồn tôi trong những vần Lục Bát xa quê!
Muôn lần cúi lạy Quê Hương - Tổ Quốc tôi!