BÙI NGUYỆT

BÙI NGUYỆT
Bùi Nguyệt
Quê quán: Hà Nội - Việt Nam
Đi hợp tác lao động năm 1988
Hiện đang định cư tại Cộng hòa liên bang Đức
Là Hội viên Hôi Văn Học Nghệ Thuật Thành phố Chemnitz, CHLB Đức
Email: bimbenbon@yahoo.de

Tập thơ in riêng
- HỒN NÚI - Nhà xuất bản Hội Nhà Văn Việt Nam
- BẾN XA - Nhà xuất bản Hội Nhà Văn Việt Nam

Thơ in chung
- Thơ và bạn Thơ - Nhà xuất bàn Văn học
- Bích Câu Thơ 2 - Nhà xuất bản Hội Nhà Văn
Và nhiều tác phẩm được đăng tải trên các Báo trong và ngoài nước