BÙI KIM ANH

BÙI KIM ANH

Bùi Kim Anh

Sinh năm 1948 tại Thái Bình

Tốt nghiệp Đại học sư phạm Hà Nội, là giáo viên dạy văn

Hiện sống ở Hà Nội.

Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.   

Tác phẩm:
- Viết cho mình (thơ), NXB Văn học, 1995 
- Cỏ dại khờ (thơ), NXB Hội nhà văn, 1996 
- Lối mưa (thơ), NXB Quân đội nhân dân, 1999 
- Bán không cho gió (thơ), NXB Hội nhà văn, 2005 
- Lời buồn trên đá (thơ), NXB Hội nhà văn, 2007 
- Lục bát cuối chiều (thơ), NXB Văn học, 2008 
- Nhốt thời gian (thơ, sẽ in)